Noteikumi un nosacījumi

IntelliPoker galalietotāja licences līgums

Jums (turpmāk tekstā "Jūs" vai "Lietotājs") ir ieteicams pilnībā izlasīt šo galalietotāja licences līgumu (turpmāk tekstā "Līgums") pirms IntelliPoker pakalpojumu vai produktu lietošanas. Lūdzu, ievērojiet, ka Līgums veido likumīgi saistošu līgumu starp Jums un Rational Instructions Ltd. (turpmāk tekstā "IntelliPoker" vai "mēs"), kam pieder un kas pārvalda Interneta vietni ar adresi www.intellipoker.com ("Vietne"). IntelliPoker ir Rational Enterprises Limited (turpmāk tekstā "PokerStars") filiāle, kam pieder un kas pārvalda Interneta vietni ar adresi www.pokerstars.eu ("PokerStars vietne").

Papildus noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šajā Līgumā, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Privātuma Politiku un ar citiem noteikumiem, politikām un nosacījumiem, saistītiem ar pakalpojumiem un akcijām, kas pieejami Vietnē vai nekonkrētā laikā publicēti Vietnē, kā arī ar citiem noteikumiem, par kuriem mēs Jums ziņosim.

Nospiežot "Es piekrītu" pogu zemāk, kā daļu no IntelliPoker reģistrācijas procesa, un lietojot Vietni, Jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šajā Līgumā, kā arī Privātuma Politikai, ņemot vērā, ka abi var tikt mainīti saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti zemāk un Privātuma Politikā.

Tā kā daži pakalpojumi un produkti, ko nodrošina Vietne, ir pieejami tiem, kas nav IntelliPoker reģistrētie lietotāji, tad noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti Līgumā, ir saistoši, mutatis mutandis (latīniski), lietotājiem, kas lieto Vietni bez iepriekšējas reģistrācijas.

1. Vispārīgie nosacījumi

 1. IntelliPoker Jums piešķir tiesības, kas, atkarīgas no noteikumiem un nosacījumiem, izklāstītas šajā Līgumā, un kas ir personiskas, bet nav nododamas citiem, kas nav arī izņēmuma, lietojot IntelliPoker pakalpojumus, produktus un saturu, kas atrodams Vietnē, ieskaitot tekstu, attēlus, fotogrāfijas, grafiku, animācijas, mūziku, video un audio materiālus ("Vietnes saturs") (un kopā "Pakalpojumi"). Uz jebkuru personu, kas ir pabeigusi reģistrācijas procesu Vietnē, šajā Līgumā tiek lietota atsauce "IntelliPoker biedrs".
 2. Tikai reģistrēti PokerStars vietnes spēlētāji var kļūt par IntelliPoker biedriem. Reģistrējoties Vietnē, Jūs piešķirat PokerStars tiesības nodot jebkuru personisku informāciju IntelliPoker, kas ir iegūta saskaņā ar PokerStars Privātuma Politiku.
 3. Pakalpojumi nav pieejami personām, (i) jaunākām par 18 gadiem, (ii) personām, kas netiek uzskatītas par pilngadīgām savā jurisdikcijā (katrs no iepriekšminētajiem tiek norādīts kā "nepilngadīgais/-ā") vai (iii) personām, kas piekļūst Vietnei no jurisdikcijas, kurā šāda darbība tiek uzskatīta par nelegālu. IntelliPoker nespēj pārbaudīt Pakalpojumu likumīgu katrā jurisdikcijā, tāpēc tas ir Lietotāja pienākums pārliecināties par šādas darbības likumību.
 4. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī pieprasīt pierādīt vecumu, lai garantētu to, ka nepilngadīgie nelieto Pakalpojumus. Mēs papildus paturam tiesības uz laiku pārtraukt vai pilnībā slēgt Jūsu kontu, kā arī liegt, uz laiku vai pilnībā, Jums tiesības izmantot Pakalpojumus, ja ir aizdomas, ka Jūs esat nepilngadīgs/-a, un nesniedzat pietiekamus pierādījumus par savu vecumu.
 5. Pakalpojums paredzēts tikai un vienīgi Lietotāja vajadzībām. Lietotājam drīkst būt tikai viens konts IntelliPoker, kā arī Lietotājs drīkst izmantot Pakalpojumus tikai un vienīgi ar sava konta starpniecību.
 6. IntelliPoker patur tiesības izsniegt, uzturēt un slēgt Lietotāja kontu IntelliPoker sistēmā. IntelliPoker vadības lēmumi, kas attiecas uz jebkuru Lietotāja konta aspektu, Pakalpojumu lietošanu vai strīda izšķiršanu, ir galīgs, un tas nevar būt pārskatīts vai apelēts.
 7. Jūs atļaujat IntelliPoker padarīt sekojošu informāciju pieejamu citiem Vietnes lietotājiem (gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem), kā daļu no Jūsu publiskā profila: Lietotāja ID numuru, reģistrācijas Vietnē datumu, pēdējo iežurnalēšanās Vietnē datumu, dzīvesvietas valsti, izvēlēto grafisko iemiesojuma ikonu (angļu v. - avatar), personisko attēlu, Jūsu "ziņu" pārējiem lietotājiem, Jūsu turnīru rezultātus, ka arī Jūsu pašreizējo līmeni PokerStars vietnē.

2. Garantijas nav

 1. IntelliPoker atsakās no jebkādām garantijām, kas ir izteiktas vai netieši norādītas, sakarā ar Pakalpojumiem (ieskaitot Vietnes saturu), kas tiek Jums nodrošināti "KĀ IR", un mēs nenodrošinām nekādu garantiju vai pārstāvību sakarā ar to kvalitāti, atbilstību nolūkam, pabeigtību vai precizitāti.
 2. Vietnes saturs var saturēt legālu informāciju, kas attiecas uz dažādiem pokera spēles aspektiem. Šī informācija tiek Jums nodrošināta kā vispārīgs pamats, un tas neveido, kā arī tas nav iecerēts, kā juridiska konsultācija. Neskaidrību gadījumā mēs rekomendējam Jums konsultēties ar kvalificētu juristu.
 3. Neskatoties uz to, ka mēs cenšamies Jums sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus, mēs negarantējam, ka Pakalpojumi būs nepārtraukti, laicīgi vai bez kļūdām, ka defekti tiks izlaboti, un pakalpojumu, kas atrodami Vietnē, būs bez vīrusiem vai kļūdām.
 4. IntelliPoker patur tiesības pēc saviem ieskatiem uz laiku apturēt, pārtraukt, mainīt, likvidēt vai pievienot Pakalpojumus vai Vietnes saturu ar tūlītēju efektu, kā arī bez pienākuma Jūs informēt. Mēs nebūsim nekādā veidā atbildīgi par radītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar IntelliPoker lēmumiem šajā kontekstā.
 5. Jūs piekrītat tam, ka nekādos apstākļos IntelliPoker vai ar to saistīts uzņēmums nebūs atbildīgs par (a) zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies lietotājam informācijas, kuru satur vai nesatur Vietne, dēļ; (b) Lietotāja paļāvību uz Vietnes saturu, neatkarīgi no tā, ka Vietnes saturs ir pareizs, pašreizējs vai pilnīgs, (c) sekām jebkādai darbībai, ko Jūs vai jebkura cita persona veic vai kuru neizdodas veikt, neatkarīgi no tā, vai šīs darbības ir balstītas uz Vietnes saturu vai uz Vietnes lietojumu.

3. Intelektuālais īpašums

 1. Termins "IntelliPoker" un jebkuras citas preču zīmes, pakalpojuma zīmes un/vai preču nosaukumi, kurus lieto IntelliPoker Vietnē jebkurā laikā ("Preču zīmes"), pieder IntelliPoker vai kādam no IntelliPoker grupas uzņēmumiem un/vai licences devējiem, un šī personas patur visas tiesības uz šīm Preču zīmēm.
 2. Vietnes saturs pieder IntelliPoker vai kādam no IntelliPoker grupas uzņēmumiem, un tas tiek aizsargāts ar autortiesību un/vai citiem intelektuālā īpašuma tiesību likumu vai likumiem. Līdz ar šo Jūs atzīstat, ka, lietojot Pakalpojumus un Vietni, Jums nav nekādu tiesību uz Vietnes saturu vai tā daļu. Jūs nedrīkstat nekādos apstākļos lietot Vietnes saturu bez iepriekšējas rakstiskas IntelliPoker atļaujas.
 3. Jūs drīkstat lietot Vietnes saturu saviem personiskiem vai zinātniskiem mērķiem. Jūs nedrīkstat pārpublicēt, pārraidīt vai kā citādi izveidot materiālu pieejamu trešajām pusēm, vai padarīt Vietnes saturu pieejamu savā personīgajā vai trešajai pusei piederošā vietnē, tiešsaistes pakalpojumā vai ziņojumu dēlī, vai padarīt Vietnes saturu pieejamu cietā kopijā vai kādā citā datu nesējā bez iepriekšējas rakstiskas IntelliPoker atļaujas.

4. Forumi, tērzētavas un emuāri

 1. IntelliPoker piedāvā Jums iespēju piekļūt un publicēt ziņas, kas attiecas uz pokeru, Vietnes forumos, tērzētavās un emuāros (kopā: "Diskusiju pakalpojumi"), kā daļu no Pakalpojumiem. Katram Lietotājam ir jāpakļaujas un stingri jāievēro sekojošie noteikumi gadījumā, ja viņš vēlas piekļūt un lietot Diskusiju pakalpojumus. Tiek uzskatīts, ka Lietotājs, piekļūstot un lietojot Diskusiju pakalpojumus, izsaka savu tiešu piekrišanu visam, kas šeit izklāstīts.
 2. Lietotājiem aizliegts publicēt nelikumīgu, piedauzīgu, neētisku, neslavu ceļošu, apdraudošu, personīgu vai privātu informāciju par citiem cilvēkiem, kā arī citu materiālu, kas nav saskaņā ar likumu, vai kas tiek uzskatīts par apvainojošu. Šis noteikums attiecas arī uz IntelliPoker biedru attēlu lietošanu, kā arī uz saraksti ar IntelliPoker personālu.
 3. Lietotājiem aizliegts publicēt paziņojumus, kas reklamē jebkādu trešās puses pakalpojumu vai produktu, izņemot IntelliPoker un PokerStars. Turklāt Lietotājiem aizliegts izteikt apgalvojumus par IntelliPoker, PokerStars vai Pakalpojumiem, kas nav patiesi vai kas citādi tiktu uzskatīti par noniecinošiem vai kritiskiem.
 4. Diskusiju pakalpojumi paredzēti personiskai nevis komerciālai lietošanai. Sekojošas darbības Diskusiju pakalpojumu ietvaros ir aizliegtas: (a) produktu un pakalpojumu reklamēšana vai pārdošana, uzmākšanās (ar vai bez peļņas nolūkiem) citiem lietotājiem vai Diskusiju pakalpojumu lietošana jebkādiem komerciāliem mērķiem; vai (b) publicēt vai pārraidīt caur Diskusiju pakalpojumiem jebkādas ziņas vai komentārus ar komerciāliem mērķiem, ieskaitot reklāmas, aptaujas, sacensības, piramīdu shēmas, ķēdes vēstules, lūgumus pēc žēlsirdības, parakstu petīcijas, mēstules, spamu vai attēlu kopijas (ar vai bez komerciāliem mērķiem).
 5. Lietotāji nedrīkst lietot Diskusiju pakalpojumus, lai iegūtu personisku informāciju par citiem Lietotājiem, ieskaitot tīmekļa adreses, ar mērķi izsūtīt reklāmas, aptaujas, sacensības, piramīdu shēmas, ķēdes vēstules, lūgumus pēc žēlsirdības, parakstu petīcijas, mēstules, spamu vai veikt jebkādā veidā (e-pasts, ziņu sūtīšanas programmas, utt.) citu nelūgtu atkārtojošos darbību ar vai bez komerciāliem mērķiem).
 6. Lietotājiem aizliegts lietot Diskusiju pakalpojumus, lai publicētu informāciju, kas satur programmas vai lietojumus, tā nodarot bojājumus vai kā citādi ietekmējot Vietnes vai citu lietotāju programmu vai aparatūru darbību.
 7. Jebkura no augstākminētajām aizliegtajām darbībām Diskusiju pakalpojumu ietvaros tiks uzskatīta par šī Līguma pārkāpumu, un IntelliPoker drīkstēs pēc saviem ieskatiem veikt legālas vai tehniskas darbības, kuras tas uzskata par atbilstošām, ieskaitot Lietotāja konta bloķēšanu uz laiku vai galīgi.
 8. Katrs lietotājs ir pats atbildīgs par savu Diskusiju pakalpojumos publicēto ziņu precizitāti vai likumību. Katrs Lietotājs būs savā personā atbildīgs par jebkuru nepatiesi, maldinošu, neprecīzu vai kā citādi likumam neatbilstošu materiālu, kas ir šeit aprakstīts vai uz kuru šeit ir atsauce. Publicējot jebkuru saturu Vietnē, Jūs garantējat, kas Jums ir pilnas tiesības to darīt, un ka, lietojot šo saturu, Vietne nepārkāpj kādu trešo pušu tiesības.
 9. IntelliPoker patur tiesības pārbaudīt visu Lietotāju publicēto saturu, kā arī pēc saviem ieskatiem dzēst vai mainīt to bez iepriekšēja brīdinājuma izteikšanas, un Lietotājiem nebūs tiesību vērsties pret IntelliPoker šajā sakarā.
 10. Turklāt IntelliPoker patur tiesības galīgi liegt pieeju Diskusiju pakalpojumiem tiem Lietotājiem, kuri atkārtoti vai smagi pārkāpj šeit minētos noteikumus. IntelliPoker lēmumi, kas attiecas uz sūdzībām, būs galīgi un nepakļausies pārskatīšanai vai apelācijai.
 11. Tā kā IntelliPoker nespēj un nepārbauda visu Lietotāju publicēto saturu, jebkuri Lietotāji, kuri vēlas pieteikt sūdzību sakarā ar Diskusiju pakalpojumos publicēto saturu, var rakstīt uz support@intellipoker.com, skaidri paskaidrojot sūdzības raksturu. IntelliPoker lēmumi, kas attiecas uz saņemtajās sūdzībām, būs galīgi un nepakļausies pārskatīšanai vai apelācijai.
 12. Jūs atzīstat un piekrītat, ka viss Diskusiju pakalpojumos publicētais saturs kļūst par IntelliPoker īpašumu, un ka IntelliPoker var to atkārtoti izmantot, pārpublicēt un reproducēt pēc saviem ieskatiem, ieskaitot komerciāliem mērķiem.
 13. Katrs Lietotājs piekrīt atlīdzināt bojājumus, zaudējumus vai prasības (ieskaitot tiesvedības izdevumus saprātīga apjomā) pret IntelliPoker un tā attiecīgajiem direktoriem, ierēdņiem, darbiniekiem un aģentiem, kas radušās sakarā ar jebkādu Diskusiju pakalpojumos publicēto materiālu lietošanu. Turklāt Lietotājs atsakās no tiesībām izvirzīt jebkādas prasības pret IntelliPoker par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai traumām, kas radušās no Diskusiju pakalpojumu vai jebkāda Diskusiju pakalpojumos publicētā materiāla lietošanas.
 14. IntelliPoker negarantē Diskusiju pakalpojumos publicētā materiāla vai informācijas precizitāti un patiesīgumu. Tas ir pilnībā lietotāju pienākums. Katrs Lietotājs piekrīt, ka Diskusiju pakalpojumi un tajā ietvertie materiāli tiek publicēti un padarīt pieejami "KĀ IR" ar visām kļūdām un bez pārstāvības un garantijām, izteiktām vai netieši norādītām, ieskaitot precizitātes, pilnīguma, kvalitātes, pieprasījuma, atbilstības nolūkam garantijām. Nekādā gadījumā IntelliPoker nebūs atbildīgs par traumām, zaudējumiem, prasībām, bojājumiem vai kādiem īpašiem, netīšiem, izrietošiem, pamācošiem vai sodošiem bojājumiem, kas radušies no Lietotāja piekļuves Diskusiju pakalpojumiem un saturam vai jebkādām precēm, materiāliem, pakalpojumiem, kas tiek tajā reklamēti, vai to lietojuma, neatkarīgi no tā, vai tās ir balstītas uz līgumu, civillikumu vai kā citādi, pat ja IntelliPoker ir ticis informēts par šādiem iespējamiem zaudējumiem.

5. Pārkāpums

 1. Ja Lietotājs pilnīgi vai daļēji pārkāpj jebkuru šeit minēto noteikumu, IntelliPoker patur tiesības, nekaitējot citām IntelliPoker tiesībām, veikt atbilstošas darbības pēc saviem ieskatiem, ieskaitot šī Līguma izbeigšanu, nekavējoties bloķējot Lietotāja piekļuvi Pakalpojumiem, izbeigt Lietotāja IntelliPoker kontu vai ierosināt tiesas procesu pret šādu Lietotāju.
 2. Jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt, aizstāvēt un uzskatīt par nevainīgiem IntelliPoker un tā akcionārus, direktorus un darbiniekus pret un sakarā ar jebkādām prasībām, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām, ieskaitot tiesvedības izmaksas un jebkādas citas maksas, kas radušās jebkādā veidā un kas radušās sakarā ar:
  1. Jūsu šī Līguma pārkāpumiem, pilnīgi vai daļēji;
  2. Jūsu likuma vai trešo pušu tiesību pārkāpumiem; un
  3. darbībām, Jums vai kādai citai personai, kas piekļūst Pakalpojumiem, izmantojot Jūsu Pieteikšanās pilnvaras (definētas zemāk), lietojot Pakalpojumus, ar vai bez Jūsu piekrišanas.

6. Atbildības ierobežojumi

Nekādos gadījumos, ieskaitot nolaidību, IntelliPoker nebūs atbildīgs par jebkādiem īpašiem, netīšiem, tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, uzņēmējdarbībai radītiem zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukumiem, uzņēmējdarbības informācijas zaudējumiem vai jebkādus citus finansiālus zaudējumus), kas radušies lietojot Pakalpojumus, pat ja IntelliPoker iepriekš zinājis par šādu zaudējumu iespējamību.

7. Drošība un Jūsu konts

 1. Katrs Lietotāja konts IntelliPoker sistēma ir pieejams, lietojot unikālu Lietotāja identifikācijas numura("Lietotāja ID"), kas ir identisks Jūsu Lietotāja ID PokerStars vietnē, un unikālas un slepenas paroles ("Parole"), kas ir atšķirīga no Jūsu paroles PokerStars vietnē, kombinācijas (termins "Pieteikšanās pilnvaras" atsaucas uz Lietotāja ID un Paroles vienlaicīgu lietojumu).
 2. Lietotājs piekrīt, ka viņš/viņa ir pilnībā pats atbildīgs par Pakalpojumu lietošanu ar viņa/viņas Pieteikšanās pilnvarām, un ka viņš/viņa tās nekādā gadījumā neatklās citām personām.
 3. Lietotājs glabās savas Pieteikšanās pilnvaras slepenībā visu laiku un pēc labākās gribas centīsies pasargāt to slepenību. Jebkura neautorizēta Pieteikšanās pilnvaru lietošana tiks uzskatīta par paša Lietotāja atbildību, un viņš/viņa uzņemsies jebkuru tiesisku atbildību par šādas darbības sekām.

8. Labojumi

IntelliPoker patur tiesības atjaunot vai mainīt šo Līgumu vai jebkuru tā daļu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, un Jūs būsiet tiesiski saistīti ar šādi labotu Līgumu 14 (četrpadsmit) dienas pēc tam, kad tas tiks publicēts Vietnē. Tādējādi mēs iesakām apmeklēt Vietni regulāri un pārbaudīt noteikumus un nosacījumus, kas ir iestrādāti tajā brīdi spēkā esošajā Līgumā. Jūsu turpināts Vietnes lietojums tiks uzskatīts par apliecinājumu tam, ka Jūs piekrītat jebkādām izmaiņām Līgumā.

9. Valdošais likums

Līgums un jebkādi jautājumi, kas ar to saistīti, ir sastādīti saskaņā ar Menas salas likumiem, neskaitot tos noteikumus, kas attiecas uz likumu nesaskaņu. Abas puses, bez iespējām atsaukt, piekrīt tam, ka prasību, nesaskaņu vai nesakritību gadījumā, kas saistītas ar šo Līgumu un saistītajiem jautājumiem, Menas salas tiesām būs ārkārtēja jurisdikcija, kā arī atsakās no tiesībām iebilst pret lietas izskatīšanu šajās tiesās vai ierosināt prasību, ka lieta tiek uzskatīta nepiemērotā tiesā, vai ka šīm tiesām nav jurisdikcijas.

10. Atšķirtība

Ja kāds šī Līguma noteikums kļūst prettiesisks, spēkā neesošs vai nepiemērojams kādā jurisdikcijā, šāds gadījums neietekmēs jebkāda cita noteikuma tiesiskumu vai piemērojamību šajā vai citās jurisdikcijās.

11. Tiesību pēctecība

IntelliPoker patur tiesības nodot šo līgumu pēctecībā, pilnīgi vai daļēji, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājs nedrīkst nodot pēctecībā nevienas tiesības vai pienākumus, kas ietverti šajā Līgumā.

12. Dažādi

 1. Ja IntelliPoker atsakās no jebkura šajā Līgumā minētā noteikuma pārkāpuma sodīšanas tiesībām (ieskaitot gadījumus, kad IntelliPoker neizdodas iegūt stingrus un burtiskus pierādījumus par kādu Līgumā minētu noteikumu izpildi), tad šāds gadījums netiek uzskatīts par atteikumu no sekojošu pārkāpumu sodīšanas tiesībām attiecīgajam noteikumam vai par vispārīgu atteikumu citu noteikumu sakarā.
 2. Nekas šajā Līgumā nerada vai nepiešķir jebkādas tiesības vai citus labumus trešajā personām, kas nav šī Līguma puses.
 3. Nekas šajā Līgumā nerada vai netiek uzskatīts, ka rada, partnerattiecības, starpniecību, pilnvaru vai uzticības attiecības vai kopuzņēmumu starp Jums un IntelliPoker.
 4. Šis Līgums veido vienošanos, kas attiecas uz Pakalpojumiem, starp Jums un IntelliPoker, un aizstāj jebkuru iepriekšēju līgumu, saprašanos vai vienošanos starp Jums un IntelliPoker.
 5. Vietnē piedāvātās balvas pakļautas balvas ieguvēja dzīvesvietas valsts likumdošanai. Līdz ar to, mums var būt aizliegts piešķirt reklamēto balvu, ja tās piešķiršana ir pretrunā esošajai likumdošanai.

 Menas sala, 2010. gada maijs