Spēlētāju sākuma kāršu kombinācijas

Texas Hold'em partija sākas, kad katram spēlētājam izdalītas divas, uz leju pavērstas kārtis (pārējās piecas tiks dalītas uz galda un atklāti), kurām ir galvenā loma partijas izspēlē. Šo abu sākuma kāršu stiprumam ir izšķiroša nozīme spēles stratēģijas plānošanā. Stipra sākuma kāršu kombinācija, salīdzinot ar vājāku, vidēji uzvar trīs gadījumos no četriem vai pat biežāk. Tas seko no tā, ka piecas uz galda izdalītās kārtis var izmantot arī pārējie spēlētāji savu kombināciju veidošanai. Ja, piemēram, spēlētājam izdalītās kārtis ir  , bet pretiniekam ir , tad, lai otrais spēlētājs uzvarētu iegūstot "straight" vai "flush" kombinācijas, galdā jāatveras . Ja uz galda tiek atvērtas kārtis:  , tad abiem spēlētājiem ir vienāda kombinācija - dūžu pāris. Pirmajā brīdī šķiet, ka abiem spēlētājiem ir vienādi spēcīgas kārtis, tomēr spēlētājs, kuram ir , uzvarēs 90% partiju. Lai pēc iespējas biežāk iegūtu labas beigu kombinācijas, spēlēt jāsāk tikai ar labām sākuma kārtīm - jeb, citiem vārdiem sakot, izmantot ciešo stratēģiju, pie tam svarīgi spēlēt neatlaidīgi un agresīvi. Turpmāk tekstā tiks izskaidrotas atšķirības starp labām un sliktām sākuma kārtīm.

Pāri jeb Pocket pairs

Ja izdalītās kārtis sastāda pāri, tad Jums ir labas vai pat ļoti labas sākuma kārtis. Protams, ka pāra kvalitāti nosaka kāršu stiprums. Visbiežāk gadās divas situācijas, kad ar pāri var uzvarēt kāršu atklāšanā jeb "showdown":

  1. Ja Jums ir augstāka ranga sākuma kārtis, un neviena no galdā izliktajām kārtīm kombināciju neuzlabo.
  2. Galdā tiek iedalīta vēl viena tā paša ranga kārts, kas rokās, izveidojot trīs vienāda ranga kāršu kombināciju jeb "three-of-a-kind". Piemēram: Jums ir un uz galda tiek izliktas .

Protams, ir iespējams savākt arī citas kombinācijas, kā piemēram, piecas kārtis pēc kārtas (turpmāk tekstā "straight") vai piecas vienas masts kārtis (turpmāk tekstā "flush"), taču jāatceras, ka varbūtība ir pietiekami maza. Iespējamība uzvarēt partiju lielākoties atkarīga no pāra ranga. Ja Jums ir , kas tiek uzskatīta kā vislabākā izejas kombinācija Texas Hold'em, tad pretiniekam nepieciešams savākt vismaz divus pārus, lai uzvarētu Jūsu kombināciju. Jums ir labas izredzes uzvarēt arī tad, ja nepalīdz neviena no galdā izliktajām kārtīm. Salīdzinājumam, ja rokās ir maza ranga pāris jeb "small pocket pair", piemēram, , Jūs bieži zaudēsiet vidēja vai liela ranga pāriem, taču, ja Jums iekrīt "three-of-a-kind", tad uzvarēsiet lielākajā daļā partiju. Protams, pastāv iespēja, ka divi spēlētāji sakomplektē "three-of-a-kind", taču tas gadās ļoti reti.

Dažāda ranga kārtis

Lielākajā daļā partiju, Jūsu sākuma kārtis neveidos pāri, tādējādi padarot kāršu stipruma novērtēšanu nedaudz grūtāku. Sākuma kāršu stiprumu var noteikt, atbildot uz sekojošiem jautājumiem:

1.   Kāds ir kāršu rangs?

Šis ir vissvarīgākais jautājums. Augsta ranga kārtis nodrošina lielāku iespēju uzvarēt, ja spēles gaitā izveidojas pāris. Ja Jums ir , bet pretiniekam ir un jūs abi iegūstat pāri, tad Jūs noteikti uzvarēsiet, tāpat, pastāv iespēja, ka neviens nesakomplektē nekādu kombināciju, kas nozīmē, ka uzvarēsiet, jo Jums būs augstāka ranga kārts (dūzis uzvar dāmu). Labāka situācija ir tad, ja abas kārtis ir augsta ranga, jo beigās Jums būs ne tikai augsta ranga pāris, bet arī liela blakus kārts jeb "kicker", kas bieži vien nosaka partijas iznākumu. Jāuzmanās, ja sākuma kārtis ir ar izteikti atšķirīgu rangu, piemēram, .

2.   Vai kārtis ir no viena masta?

Ja sākuma kārtis ir no viena masta, tad iespēja izveidot "flush" ir ievērojami lielāka, pie tam, ja "flush", kas izveidojas, iesaistot Jūsu kārtis, ir daudz spēcīgāks. Ja Jums ir un galdā izliktas , tad visticamāk, ka Jums būs visstiprākā kombinācija, bet ja sākuma kārtis ir un galdā ir , Jūs bieži vien zaudēsiet, jo Jūsu kombināciju uzvar pretinieks, ja viņam ir pīķa kārts, kas lielāka par 8.

3.   Vai kārtīm ir līdzīgs rangs?

Šis ir noteicošais faktors, lai iegūtu "straight" kombināciju. Jums būs lielāka iespēja sakrāt piecas kārtis pēc kārtas, ja Jūsu sākuma kārtis būs ar savstarpēji līdzīgu rangu, piemēram, . Jo lielāka atstarpe, jo grūtāk savākt "straight". Jums neizdosies sakomplektēt "straight", izmantojot abas no savām sākuma kārtīm, ja atstarpes lielums starp tām būs četras kārtis, piemēram, . Viena otrai sekojošas augsta ranga kārtis ir īpaši vērtīgas. Vislabākā sākuma kāršu kombinācija, neskaitot pāri, ir tad, ja rokās ("hand") ir (vai jebkura cita masta un ). Zema ranga un viena otrai nesekojošas kārtis tiek uzskatītas kā slikta sākuma kombinācija. Texas Hold'em par visliktāko sākuma kombināciju tiek uzskatīts kāršu salikums un , jo tās ir divas zema ranga kārtis, no kurām nav iespējams izveidot ne "straight", ne arī "flush".

Sākuma kāršu grupas

Šajā nodaļā sākuma kārtis tiks sadalītas četrās grupās un aprakstīts, kā vislabāk izspēlēt attiecīgās kombinācijas.

1. grupa: Monstri

, ,

Texas Hold'em šīs tiek uzskatītas kā vislabākās sākuma kombinācijas. Jūs droši varat spēlēt, pat ja pie galda atrodaties sākuma vai vidus pozīcijā, pie tam droši varat paaugstināt pretinieka noteikto likmi. Ja rokās ir kāda no monstru kombinācijām, tad visizdevīgāk to izspēlēt agresīvi.

2. grupa: Ļoti stipras kombinācijas

, , ,

Lai arī šīs ir ļoti spēcīgas sākuma kāršu kombinācijas, tās tomēr ir ievērojami vājākas kā kombinācijas no 1. grupas. Lielākajā daļā gadījumu ar šādu kombināciju pietiek, lai varētu turpināt spēli un pat paaugstināt likmes ("raise"). Taču, ja likmes tiek vairākkārtīgi paaugstinātas ("reraise"), ieteicams spēlēt uzmanīgi, un lielākajā daļā gadījumu labāk kārtis atmest ("fold"), jo tiem, kas likmes palielinājuši, var būt kāda 1. grupas kombinācija.

3. grupa: Spekulatīvas kombinācijas

Jebkurš pāris, sākot ar līdz , ar blakus kārti ("kicker"), kuras rangs, sākot no līdz , jebkura masta dūzis, divas vienāda masta kārtis, sākot no un augstāka ranga (piemēram, ), , vai divas viena masta kārtis, starp kurām ir maksimums divu rangu starpība (piemēram, vai ).

Iepriekšminētajām kombinācijām ir kāda vērtība, bet tās nav īpaši spēcīgas. Ja spēlētājs atrodas sākuma pozīcijā, tad kārtis jāatmet, bet, ja beigu pozīcijā, tad likme jāceļ ("raise"), it īpaši tad, ja visi spēlētāji pirms Jums savas kārtis jau atmetuši ("folded").

4. grupa: Vājas kombinācijas

Visas pārējās kombinācijas, kuras nav piederīgas nevienai no iepriekšminētajām grupām. Visieteicamākā darbība, kādu veikt, ja rokās ir vāja kombinācija - atmest.

Secinājumi

Pirmais lēmums, kas jāpieņem partijai sākoties, vai ar attiecīgajām sākuma kārtīm spēli turpināsiet vai atmetīsieties. Lēmuma pieņemšanai jābūt balstītai uz stingru un pareizu stratēģiju, jo tas ir pamats veiksmīgai pokera spēlēšanai. Jums būs ļoti labas izredzes uzvarēt, Ja ievērosiet dotos padomus un turpināsiet cieši-agresīvu spēli arī pēc pirmās galda kāršu atklāšanas ("flop").