Texas Hold'em noteikumi

Pasaulē Texas Hold'em ir vispopulārākais pokera spēles variants. Gandrīz visos lielajos turnīros tiek spēlēts tieši šis variants. Spēle tiek spēlēta divos dažādos formātos: 'limit' un 'no limit'. Lai arī spēles noteikumi ir diezgan vienkārši un tos viegli iemācīties, par profesionālu spēlētāju kļūt nav viegli. Šajā rakstā tiks aprakstīti spēles pamatnoteikumi.

Spēles apraksts

Texas Hold'em tiek spēlēts ar 52 kāršu kavu, tajā piedalās divi līdz desmit spēlētāji. Pirms kāršu dalīšanas, spēlētāji vienojas, kurš būs nomināla dalītājs ('dealer). Tas nenozīmē, ka spēlētājam būs jādala kārtis (spēlējot tiešsaitē tas tiek darīts automātiski, bet spēlējot klātienē, to dara kazino dalītājs). Dalītāju atzīmē ar speciālu marķieri - dalītāja pogu ('dealer button'). Dalītāja pozīcija pie galda nosaka to, kuriem diviem spēlētājiem jāiemaksā obligātās likmes ('blind'), tādējādi panākot, ka balvu fondā vienmēr tiek iemaksāti kādi līdzekļi. Katrā partijā, pirms spēlētāji apskatījuši savas sākuma kārtis, obligātās likmes iemaksā divi spēlētāji. Vienam spēlētājam jāliek mazā obligātā likme ('small blind') un spēlētājam, kas atrodas nākamais pa kreisi, jāliek lielā obligātā likme ('big blind'), kas parasti ir divas reizes lielāka par mazo obligāto likmi. Pēc katras partijas dalītāja pozīcija pārvietojas pa vienu pozīciju uz priekšu, tādējādi spēlētāji pēc kārtas kļūst par dalītājiem un liek kādu no obligātajām likmēm.

Pēc obligāto likmju uzlikšanas, katram spēlētājam tiek izdalītas divas aizklātas sākuma kārtis ('hole cards'), tās drīkst apskatīties un izmantot tikai tas spēlētājs, kam tās iedalītas. Kopumā uz galda tiek atklātas piecas kopējās kārtis, kuras, savu kombināciju uzlabošanai, drīkst izmantot visi spēlētāji. Spēles mērķis - no septiņām pieejamajām kārtīm izveidot pēc iespējas labāku piecu kāršu kombināciju.

Četri likmju raundi

Pirmais raunds - 'pre-flop'

Darbības, kas tiek veiktas, pirms izdalītas pirmās trīs kopējās kārtis ('flop') jeb 'pre-flop' fāze. Spēlētāji drīkst izdarīt gājienus tikai tad, kad visi apskatījuši savas sākuma kārtis.

Pirmajam jārīkojas spēlētājam, kurš sēž pa kreisi aiz 'big blind', bieži šī pozīcija tiek apzīmēta ar izteicienu 'under the gun', jo tā ir visneizdevīgākā pozīcija.

Gājiena laikā katrs spēlētājs var veikt vairākas darbības:

  • Atmest kārtis (fold): Tas nozīmē, ka nevēlaties turpināt partiju un nometat savas sākuma kārtis. Šādā gadījumā Jūs izstājaties no cīņas par balvu fondu ('pot'), pat tad, ja esat iemaksājis kādu no obligātajām likmēm ('blind').
  • Saukt likmi (call): Tas nozīmē, ka vēlaties turpināt spēli, uzliekot likmi bez paaugstināšanas. Paturiet prātā, ka pēc 'flop' Jums ir iespēja arī nesolīt ('check'), gadījumā, ja pirms Jums neviens nav nosaucis jaunu likmi.
  • Palielināt likmi (bet/raise): Tas nozīmē, ka Jūs vēlaties paaugstināt pirms Jums uzlikto likmi. Jūs varat nosaukt lielāku likmi pat tad, ja pirms Jums to nav izdarījis neviens cits spēlētājs.

 1  | 2 | 3 Nākamā lappuse